Lip-Focus

Lip-Focus

- Feedback och coaching utvecklar skolan

Författare: Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom
ISBN: 978-91-977651-0-7
Artikelnummer: 3

Pris exkl. moms: 200.00 kr
Pris inkl. moms: 212.00 kr

Förutom själva implementeringen av Lip-Focus och manusunderlag, innehåller den här handboken en fortsättning och fördjupning av den Lösningsinriktade Pedagogiken från 2001. Med fler Lip-verktyg, språkliga finesser, tankens kraft, motivation, feedbackens betydelse för välmåendet och hur coaching är till hjälp i skolan.

Baksidestext:

Ett lösningsinriktat program som:

  • Lyfter fram och förstärker elevernas resurser och kompetens
  • Hjälper lärare och elver att formulera gemensamma mål
  • Främjar ett bättre arbetsklimat
  • Underlättar samarbetet i klassen

"Främjar lärande och utveckling."
  • "I dagens skola behövs metoder och modeller för att förbättre arbetsro och resultat. Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom beskriver i sin bok "Lip-Focus" utmärkta metoder och modeller som varje pedagog har stor nytta av i sin strävan att bygga en konstruktiv grund för en välfungerande grupp. Mycket talar för att den så kallade positiva psykologin och det lösningsfokuserade arbetsättet är vägen förbi motivationsproblem och beteendestörningar.
        Med ett fokus på det som fungerar, konsten att ställa klargörande frågor, utnyttjande av skalor och "mirakelfrågor" kan en pedagog hjälpa både individen och klassen att bygga en stämning som främjar lärande och utveckling."
"Fil dr John Steinberg, författare, f d rektor
Otroligt mycket gott och bra."
  • "Den här boken innehåller så otroligt mycket gott och bra. Jag önskar att alla vuxna vill läsa den."
"Kay Pollak, regissör och författare
"Både lärare och elever blir vinnare."
  • "Den här boken bidrar till att lärare får ytterligare verktyg för att öka sin professionalitet, i synerhet i arbetet med eleverna. Både lärare och elever blir vinnare då man arbetar lösningsfokuserat, vilket borde innebära att allt fler får upp ögonen för detta arbetsätt. Då lärare får känna på kraften av lösningsfokuserat arbete så kommer de att skapa ett gott klimat i klassrummet som i sin tur bidrar till ett lustfyllt lärande."
Birgitta Kimber, speciallärare,
leg. psykoterapeut och doktorand

Antal:
Innehåll i din kundvagn

Totalt 0.00 kr inkl moms.
Frakt tillkommer.