Arbetshäfte till Lösningsfokuserade Supportgrupper

Arbetshäfte till Lösningsfokuserade Supportgrupper

Författare: Måhlberg & Sjöblom
ISBN: 978-91-977651-5-2
Artikelnummer: 7

Pris exkl. moms: 94.34 kr
Pris inkl. moms: 100.00 kr

Under många decennier har mobbning i skolan varit en källa till oro.

Trots allt som pekar på att mobbning eller annan kränkande behandling är en av de främsta orsakerna till att barn mår dåligt i skolan görs det, enligt all forskning, alldeles för lite för att sätta stopp för mobbningen.

De flesta metoder som används mot mobbning är problembaserade och utvärderingarna av effekterna är bristfälliga.

2010 översatte vi och gav ut Sue Youngs bok: Solutions-Focused Schools Anti-Bullying and Beyond.

Under de här åren har vi hållit ett stort antal studiedagar och utbildningar för skolpersonal om hur man arbetar med Lösningsfokuserade supportgrupper.

Efterfrågan på det utbildningsmaterial som vi använder i samband med våra utbildningar är stor och många har uttryckt en önskan om att få sprida det vidare till sina kollegor. Därför ger vi nu ut detta arbetshäfte med kopierbara blad för utredning och dokumentation av supportgruppsarbetet. Vi hoppas att vi på detta sätt ytterligare kan öka användningen av metoden.

Det mest effektiva sättet att snabbt stoppa ett mobbningsmönster är att sätta ihop en supportgrupp. Resultaten visar att mobbningen upphör omedelbart i 80 % av fallen och på mindre än sex veckor i 94 % av fallen och kan därmed bli betraktad som en väl beprövad och testad metod.

Under höstterminen 2015 utbildade IDA-enheten, i Västerås stad, 60 pedagoger i hur man arbetar med Lösningsfokuserade supportgrupper.

Vid återträffen i slutet på oktober utvärderades insatserna. Resultat: 96,7 % lyckade fall. Metoden leder till:

EN TRYGG OCH HÄLSOSAM SKOLA MED ETT VÄNLIGT OCH STÖDJANDE KLIMAT

Antal:
Innehåll i din kundvagn

Totalt 0.00 kr inkl moms.
Frakt tillkommer.