Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan

Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan

med ett roligt och tryggt lärande för alla barn

Författare: Kerstin Måhlberg & Maud Sjöblom
ISBN: 978-91-977651-6-9
Artikelnummer: 8

Pris exkl. moms: 226.00 kr
Pris inkl. moms: 239.56 kr


Baksidestext:

Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan
Med den här boken vill vi sammanställa våra erfarenheter om hur det lösningsfokuserade arbetssättet är till hjälp när man arbetar med barn i förskolan. Den lösningsinriktade pedagogiken har sitt ursprung i den Lösningsfokuserade korttidsterapimodellen (SFBT, Solution Focused Brief Therapy) utvecklad av Insoo Kim Berg och Steve de Shazer från USA.

Det lösningsfokuserade arbetssättet stämmer väl överens med förskolans värdegrund, mål och riktlinjer som utgår från Lpfö18. Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett i högsta grad proaktivt sätt att arbeta och tänka för alla professionella som vill främja och förstärka positiva beteenden. Den erbjuder ett förhållningssätt som gynnar barnen och själva inlärningsprocessen och som genomsyras av respektfullt bemötande och tilltro till barnens förmågor, resurser och kompetens.

Förskolans pedagogiska roll och betydelse för barns utveckling och lärande har alltmer uppmärksammats och erkänts de senaste decennierna. Lärandet pågår ständigt och i pedagogernas planeringsarbete ingår att medvetet tillföra nytt stoff och nytt material till undervisningen som främjar barnens utveckling och skapar en positiv framtidstro.

Eftersom förskolan alltid har varit en plats där man utgått från barnens behov, styrkor och förmågor, vet vi att många redan använder det lösningsfokuserade arbetssättet. Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig och att du plockar de saker, verktyg och strategier som du finner mest användbara i just din verksamhet.

"Vilken bok! Pedagogisk, utbildande och positiv. En bok som kan forma en förskola,ett arbetslag och en barngrupp när kunskapen når ut till alla." Anna Wallenius, montessoripedagog

"Vilken lättläst och bra bok det här är. Jag tycker att boken ger en god insikt i hur viktigt det är att vi vuxna bemöter, bekräftar och ger barn en god grund genom att vara tydliga förebilder. En jättebra handbok för alla pedagoger och specialpedagoger på förskolan. Jag tycker att alla borde få ta del av er bok." Tove Henningsson, förskollärare och blivande specialpedagog

2001 gav vi ut vår första bok Lösningsinriktad pedagogik – för en roligare skola. Boken är nu omarbetad i sin 6:e upplaga och har sålt i över 28.000 exemplar.
2009 gav vi ut boken Lip-Focus – Feedback och coaching utvecklar skolan, en handbok och en DVD-film om hur vi bland annat utbildar Lip-coacher.
2009 översatte vi Mark McKergow och Paul Z Jacksons bok Lösningsfokuserat ledarskap till svenska.
2010 översatte vi Sue Youngs bok Nya Lösningar mot mobbning till svenska.
2016 gav vi ut boken Lösningsfokuserade supportgrupper, ett arbetshäfte till boken Nya lösningar mot mobbning. 2021 ger vi nu ut boken Lösningsfokuserat arbetssätt i förskolan.

Antal:
Innehåll i din kundvagn

Totalt 0.00 kr inkl moms.
Frakt tillkommer.